MENU

学部・大学院

学生データ

入学志願者数及び入学者数

 

2024年5月1日現在
修士課程 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 7(1) 4(0) 7(1) 7(3)
入学者数 6(1) 4(0) 5(1) 7(3)

博士課程 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
志願者数 24(7) 29(8) 23(6) 46(15) 30(12)
入学者数 24(7) 29(8) 21(5) 43(14) 27(10)

注:( )の数字は女子学生

学生定員及び現員

← 下記の表は左右にスライドできます。 →

2024年5月1日現在
  入学定員 収容定員 現員
1年次 2年次 3年次 4年次
修士課程 8 16 7(3) 5(1)
博士課程 50 200 27(10) 43(14) 14(3) 67(21)

注:( )の数字は女子学生
注:4年次生の現員は長期履修コース5年次生を含む。

大学院医学研究科学生数一覧表


2024年5月1日現在

修士課程
1学年 4 3 7
2学年 4 1 5
総計 8 4 12


博士課程
1学年 17 10 27
2学年 29 14 43
3学年 11 3 14
4学年 46 21 67
総計 103 48 151

※4年次生の現員は長期履修コース5年次生を含む。

進路

   2024年5月1日時点
2023年度
  修士課程 博士課程
進学 0名 0名
就職者 正規の職員・従業員、自営業主等 4名 19名
正規の職員等でないもの 0名 3名
一時的な仕事に就いたもの 0名 4名
その他 0名 3名
不詳・死亡 0名 0名
合計 4名 29名

上記のうち、外国人学生の進路(博士課程のみ)

2024年5月1日時点
2023年度
就職者 日本 0名
日本以外 1名
不明 0名
進学 0名
一時的な仕事に就いたもの 1名
その他 0名
不明 2名
合計 4名

学位授与数

ページの先頭へ